główna zawartość
artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

Informujemy, że w dniu 22.08.2019 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.
Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej (TED) w dniu 10.07.2019. pod numerem 2019/S131-322768. Nr sprawy: 5/AE/2019

Więcej informacji znajduje się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/317-rozstrzygniecie-przetargu-na-budowe-elektroenergetycznej-sieci-kablowej-sredniego-napiecia-wraz-z-posadowieniem-kontenerowej-stacji-transformatorowej-2004kv/