Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN7360
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ2869
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 2869
   Dane teleadresowe 381
Władze
   Zarząd 567
   Rada Nadzorcza 541
   Zgromadzenie Wspólników 373
   Prokurenci 319
Akty Prawne
   Status prawny 289
   Umowa spółki 357
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 918
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 318
Inne
   Redakcja Biuletynu 428