Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN14372
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4613
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 4613
   Dane teleadresowe 691
Władze
   Zarząd 1200
   Rada Nadzorcza 939
   Zgromadzenie Wspólników 633
   Prokurenci 545
Akty Prawne
   Status prawny 578
   Umowa spółki 721
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 3029
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 588
Inne
   Redakcja Biuletynu 835