Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN15396
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4969
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 4969
   Dane teleadresowe 721
Władze
   Zarząd 1282
   Rada Nadzorcza 981
   Zgromadzenie Wspólników 664
   Prokurenci 572
Akty Prawne
   Status prawny 611
   Umowa spółki 753
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 3337
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 627
Inne
   Redakcja Biuletynu 879