Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN14739
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4755
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 4755
   Dane teleadresowe 700
Władze
   Zarząd 1239
   Rada Nadzorcza 957
   Zgromadzenie Wspólników 646
   Prokurenci 554
Akty Prawne
   Status prawny 587
   Umowa spółki 730
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 3103
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 605
Inne
   Redakcja Biuletynu 863