Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN8218
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3155
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 3155
   Dane teleadresowe 411
Władze
   Zarząd 635
   Rada Nadzorcza 590
   Zgromadzenie Wspólników 416
   Prokurenci 348
Akty Prawne
   Status prawny 307
   Umowa spółki 404
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 1152
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 342
Inne
   Redakcja Biuletynu 458