Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN13614
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4369
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 4369
   Dane teleadresowe 658
Władze
   Zarząd 1136
   Rada Nadzorcza 903
   Zgromadzenie Wspólników 611
   Prokurenci 528
Akty Prawne
   Status prawny 546
   Umowa spółki 681
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 2829
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 561
Inne
   Redakcja Biuletynu 792