Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN12930
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4180
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 4180
   Dane teleadresowe 638
Władze
   Zarząd 1045
   Rada Nadzorcza 874
   Zgromadzenie Wspólników 593
   Prokurenci 508
Akty Prawne
   Status prawny 525
   Umowa spółki 654
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 2618
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 537
Inne
   Redakcja Biuletynu 758