Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN11947
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3833
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 3833
   Dane teleadresowe 603
Władze
   Zarząd 953
   Rada Nadzorcza 819
   Zgromadzenie Wspólników 560
   Prokurenci 481
Akty Prawne
   Status prawny 489
   Umowa spółki 604
Zamówienia Publiczne oraz Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia Przetargów 2391
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska 504
Inne
   Redakcja Biuletynu 710