Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia Przetargów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 14:09

2. Ogłoszenia Przetargów

Ocena ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2...

Wyciąg z protokołu sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 06.09.2017 znajduje się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/autobusy9/R2/Protokół.pdf

Utworzony: 2017-09-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 11:49

3. Ogłoszenia Przetargów

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:  "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyj...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 14:44

4. Ogłoszenia Przetargów

Ponowny przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:  "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku ...

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 01:11

5. Ogłoszenia Przetargów

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym nor...

Utworzony: 2017-06-28 | Zmodyfikowany: 2017-06-28 12:04

6. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Witold Tomkiewicz  Specjalista ds. Komunikacji Społecznej  e-mail: wtomkiewicz@mpk.swidnica.pl     Wojciech Figiel  Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu  e-mail: wfigiel@mpk.swidnica.pl     ...

Utworzony: 2016-05-07 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 13:01

7. Ogłoszenia Przetargów

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym nor...

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:33

8. Ogłoszenia Przetargów

Ogłoszenia dotyczące przetargów i zamówień znajdują się na stronie: http://www.mpk.swidnica.pl/41-rok-2016/ http://www.mpk.swidnica.pl/48-rok-2017/

Utworzony: 2016-09-23 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:30

9. Ogłoszenia o naborze na stanowiska

Kierowca autobusu  Wymagania:  - Aktualne orzeczenie psychologiczne   - Aktualne orzeczenie lekarskie  - Ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących osoby  - Prawo jazdy kat. D, DE  - Aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie (niekaralność)&n...

Utworzony: 2016-09-23 | Zmodyfikowany: 2016-09-23 09:54

10. Rada Nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą: Andrzej Kempa - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Świąder - Sekretarz Rady Nadzorczej Jerzy Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Ogrodnik - Członek Rady Nadzorczej Leszek Buchowski - Członek Rady...

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-09-20 14:56

11. Dane teleadresowe

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6  58-100 Świdnica Tel. Sekretariat 74 851 81 00  Fax: 74 660 45 90, 74 851 81 03 Email: sekretariat@mpk.swidnica.pl   

Utworzony: 2016-05-07 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:54

12. Umowa spółki

Akt Założycielski MPK "Świdnica" Sp. z o.o.

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:50

13. Status prawny

Spółka Gmin: Miasto Świdnica Gmina Świdnica Gmina Żarów Gmina Marcinowice

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:41

14. Zarząd

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą: Tomasz Kurzawa - Prezes Zarządu Jarosław Kozłowski - Członek Zarządu   Sposób reprezentacji Spółki - w przypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do podpisywania w imieniu spółki i składania ośw...

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:32

15. Prokurenci

W Spółce nie ustanowiono prokurentów.

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:27

16. Zgromadzenie Wspólników

Wspólnicy: Miasto Świdnica Gmina Świdnica Gmina Żarów Gmina Marcinowice

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:20

17. Strona Główna

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o.

Utworzony: 2016-05-06 | Zmodyfikowany: 2016-05-06 20:59