Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia Przetargów

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy oleju napędowego

Informujemy, że w dniu 17.01.2018. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Sp. z o.o. w okresie luty 2018 - styczeń 2019 roku oleju napędowego w ilości 2000 metr...

Utworzony: 2018-01-25 | Zmodyfikowany: 2018-01-25 14:41

2. Ogłoszenia Przetargów

SPROSTOWANIE - Przetarg na dostawy oleju napędowego

Więcej informacji pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/news/229-olej-napedowy-sprostowanie/  bezpośredni link (pdf) http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/ON2018/CCF20171229_0000.pdf

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-02 14:05

3. Ogłoszenia Przetargów

Przetarg na dostawy oleju napędowego

1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m3 . 2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 3. Termin składania ofert lub wniosk...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 11:09

4. Ogłoszenia Przetargów

Wybór oferty na produkcje materiałów informacyjno-promocyjnych

Szczegóły pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/news/225-rozstrzygniecie-promocja/

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:58

5. Ogłoszenia Przetargów

MPK Świdnica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę materiałó...

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/news/221-oferta-na-dostawe-materialow-promocyjnych/

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 12:30

6. Ogłoszenia Przetargów

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

1. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPK "Świdnica" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy ul. Inżynierska 6, za rok obrotowy obejmujący okres od 01-01-2017 r.    do 31-12-2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawo...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 12:27

7. Ogłoszenia Przetargów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 14:09

8. Ogłoszenia Przetargów

Ocena ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2...

Wyciąg z protokołu sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 06.09.2017 znajduje się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/autobusy9/R2/Protokół.pdf

Utworzony: 2017-09-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 11:49

9. Ogłoszenia Przetargów

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:  "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyj...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 14:44

10. Ogłoszenia Przetargów

Ponowny przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:  "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku ...

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 01:11

11. Ogłoszenia Przetargów

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym nor...

Utworzony: 2017-06-28 | Zmodyfikowany: 2017-06-28 12:04

12. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Witold Tomkiewicz  Specjalista ds. Komunikacji Społecznej  e-mail: wtomkiewicz@mpk.swidnica.pl     Wojciech Figiel  Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu  e-mail: wfigiel@mpk.swidnica.pl     ...

Utworzony: 2016-05-07 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 13:01

13. Ogłoszenia Przetargów

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym nor...

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:33

14. Ogłoszenia Przetargów

Ogłoszenia dotyczące przetargów i zamówień znajdują się na stronie: http://www.mpk.swidnica.pl/41-rok-2016/ http://www.mpk.swidnica.pl/48-rok-2017/

Utworzony: 2016-09-23 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:30

15. Ogłoszenia o naborze na stanowiska

Kierowca autobusu  Wymagania:  - Aktualne orzeczenie psychologiczne   - Aktualne orzeczenie lekarskie  - Ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących osoby  - Prawo jazdy kat. D, DE  - Aktualne zapytanie o udzielenie informacji o osobie (niekaralność)&n...

Utworzony: 2016-09-23 | Zmodyfikowany: 2016-09-23 09:54

16. Rada Nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą: Andrzej Kempa - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Świąder - Sekretarz Rady Nadzorczej Jerzy Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Ogrodnik - Członek Rady Nadzorczej Leszek Buchowski - Członek Rady...

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-09-20 14:56

17. Dane teleadresowe

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6  58-100 Świdnica Tel. Sekretariat 74 851 81 00  Fax: 74 660 45 90, 74 851 81 03 Email: sekretariat@mpk.swidnica.pl   

Utworzony: 2016-05-07 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:54

18. Umowa spółki

Akt Założycielski MPK "Świdnica" Sp. z o.o.

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:50

19. Status prawny

Spółka Gmin: Miasto Świdnica Gmina Świdnica Gmina Żarów Gmina Marcinowice

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:41

20. Zarząd

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą: Tomasz Kurzawa - Prezes Zarządu Jarosław Kozłowski - Członek Zarządu   Sposób reprezentacji Spółki - w przypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do podpisywania w imieniu spółki i składania ośw...

Utworzony: 2016-08-03 | Zmodyfikowany: 2016-08-03 14:32