Spółka Gmin:

Miasto Świdnica

Gmina Świdnica

Gmina Żarów

Gmina Marcinowice