główna zawartość
artykuł nr 1

W Spółce nie ustanowiono prokurentów.