główna zawartość
artykuł nr 1

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:

Tomasz Kurzawa - Prezes Zarządu

Jarosław Kozłowski - Członek Zarządu

 

Sposób reprezentacji Spółki

- w przypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do podpisywania w imieniu spółki i składania oświadczeń woli jest prezes zarządu jednoosobowo,
- w przypadku zarządu wieloosobowego - konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.