OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy oleju napędowego

Informujemy, że w dniu 17.01.2018. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Sp. z o.o. w okresie luty 2018 - styczeń 2019 roku oleju napędowego w ilości 2000 metrów sześciennych.

SPROSTOWANIE - Przetarg na dostawy oleju napędowego

Dotyczy postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony - zamówienia sektorowe) na dostawy oleju napędowego do Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. w okresie 01.02.2018 - 31.01.2019.  Nr ogłoszenia: 2017/S 227-474248 z 25.11.2017

Wybór oferty na produkcje materiałów informacyjno-promocyjnych

Przetarg na dostawy oleju napędowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

MPK Świdnica Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na produkcję i dostaw...

Oferta na produkcję i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki...

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów...

Ocena ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Wyciąg z protokołu sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 06.09.2017 znajduje się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/autobusy9/R2/Protokół.pdf

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę 9 nowych autobusów niskopodłogowych znajdują się pod linkiem:

http://www.mpk.swidnica.pl/news/204-pytania-i-odpowiedzi-do-siwz-na-dostawe-9-nowych-autobusow-niskopodlogowych-cd/

Ponowny przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.07.2017 pod numerem 2017/S 140-288961 oraz ukazało się  na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

http://www.mpk.swidnica.pl/55-2017-przetarg-na-9-autobusow-bis/
 

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Pytania i odpowiedzi znajdują się na dole strony pod adresem

http://www.mpk.swidnica.pl/52-przetarg-na-9-autobusow/

Przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na "Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

http://www.mpk.swidnica.pl/news/191-przetarg-na-9-autobusow/

Ogłoszenia dotyczące przetargów i zamówień znajdują się na stronie:

http://www.mpk.swidnica.pl/41-rok-2016/

http://www.mpk.swidnica.pl/48-rok-2017/