główna zawartość
artykuł nr 1

Powtórzenie czynności oceny ofert -...

Informujemy, że w dniu 13.09.2019 po powtórzeniu czynności oceny ofert został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.

artykuł nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę...

Informujemy, że w dniu 29.08.2019 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na zakup i dostawę ładowarek do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni.

artykuł nr 3

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę...

Informujemy, że w dniu 22.08.2019 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.

artykuł nr 4

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę...

Informujemy, że w dniu 22.08.2019 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na zakup i dostawę dwóch autobusów elektrycznych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Sp. z o.o.

artykuł nr 5

Otwarcie ofert na "Zakup i dostawę ładowarek do...

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ładowarek do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej (TED) w dniu 27.06.2019 pod numerem 2019/S 122-299137.