główna zawartość
artykuł nr 1

Powtórzenie czynności oceny ofert - Rozstrzygnięcie przetargu na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV

Informujemy, że w dniu 13.09.2019 po powtórzeniu czynności oceny ofert został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.

Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej (TED) w dniu 10.07.2019 pod numerem 2019/S131-322768. Nr sprawy: 5/AE/2019

Szczegółowa informacja w załączniku.