główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarcie ofert na "Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV"

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej (TED) w dniu 10.07.2019 pod numerem 2019/S 131-322768.

 

Szczegóły dot. otwarcia ofert znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/314-otwarcie-ofert-na-budowe-sieci/