główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. informuje, że do dnia 30.04.2019. do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe) na:
 
"Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni".
Nr referencyjny: 2/AE/2019
Nr ogłoszenia: 2019/S051 - 118190 z 13.03.2019.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 1986), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. unieważnia powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia.