główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy oleju napędowego

Informujemy, że w dniu 17.01.2018. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na dostawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Sp. z o.o. w okresie luty 2018 - styczeń 2019 roku oleju napędowego w ilości 2000 metrów sześciennych.

Po sprawdzeniu i analizie ofert informujemy, że komisja wybrała ofertę:

Lotos Paliwa Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk - uzyskała 100 pkt.
Cena oferty:
1. za 1 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:
3.400,00 zł netto + VAT 782,00 zł = 4.182,00 zł brutto
2. za 2000 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający
6.800.000,00 zł netto + VAT 1.564.000,00 zł = 8.364.000,00 zł brutto

Złożone w ramach postępowania pozostałe oferty:
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44, 09-411 PŁOCK - uzyskała 99,76 pkt
Cena oferty:
1. za 1 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:
3.408,00 zł netto + VAT 783,84 zł = 4.191,84 zł brutto.
2. za 2000 m³ oleju napędowego w temp. 15ºC loco Zamawiający:
6.816.000,00 zł netto + VAT 1.567.680,00 zł = 8.383.680,00 zł brutto.

Kryteria: cena 100% (max. 100 pkt).