główna zawartość
artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

Witold Tomkiewicz
Specjalista ds. Komunikacji Społecznej
e-mail: wtomkiewicz@mpk.swidnica.pl
 
Wojciech Figiel
Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
e-mail: wfigiel@mpk.swidnica.pl 
 
Rafał Domagała
Referent ds. Sprzedaży
e-mail: rdomagala@mpk.swidnica.pl
 
Mirosław Jajko
Kierownik Działu Zasobów Majątkowych
e-mail: mjajko@mpk.swidnica.pl
 
Marek Sobolewski
Specjalista ds. Informatyki
e-mail: msobolewski@mpk.swidnica.pl
 
tel. 74 851 81 00
fax 74 660 45 90