główna zawartość
artykuł nr 1

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Andrzej Kempa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Świąder - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Ogrodnik - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Buchowski - Członek Rady Nadzorczej

Ewa Fiedler-Łeńska - Członek Rady Nadzorczej