główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Andrzej Kempa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Jabłoński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Ogrodnik - Członek Rady Nadzorczej

Anna Sapińska-Maćkowiak - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Buchowski - Członek Rady Nadzorczej

Monika Gadzicka-Kowalska - Członek Rady Nadzorczej