główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja Dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP