główna zawartość
artykuł nr 26

Przetarg na dostawy oleju napędowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. , 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych” (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego.

artykuł nr 27

MPK Świdnica Sp. z o.o. zaprasza do składania...

Oferta na produkcję i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych

artykuł nr 28

Zaproszenie do składania ofert na badanie...

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

artykuł nr 29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów...

artykuł nr 30

Ocena ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Wyciąg z protokołu sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 06.09.2017 znajduje się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/autobusy9/R2/Protokół.pdf