główna zawartość
artykuł nr 26

Zaproszenie do składania ofert na badanie...

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Spółka z o. o. 58-100 Świdnica ul. Inżynierska 6 działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

artykuł nr 27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów...

artykuł nr 28

Ocena ofert w postępowaniu przetargowym na "Dostawę 9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Wyciąg z protokołu sporządzony na okoliczność oceny ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 06.09.2017 znajduje się pod adresem http://www.mpk.swidnica.pl/dosc/autobusy9/R2/Protokół.pdf

artykuł nr 29

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę 9 nowych autobusów niskopodłogowych znajdują się pod linkiem:

http://www.mpk.swidnica.pl/news/204-pytania-i-odpowiedzi-do-siwz-na-dostawe-9-nowych-autobusow-niskopodlogowych-cd/

artykuł nr 30

Ponowny przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Dostawę  9 szt. (7 szt. typu SN i 2 szt. typu KN) fabrycznie nowych autobusów, posiadających 100% niskiej podłogi na całej długości bez stopni poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego, jednoczłonowych, o silniku spełniającym normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 6 przeznaczonych dla komunikacji miejskiej zbiorowej, wolnych od wad fizycznych i prawnych".

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.07.2017 pod numerem 2017/S 140-288961 oraz ukazało się  na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

http://www.mpk.swidnica.pl/55-2017-przetarg-na-9-autobusow-bis/